• Zoeken

Werving en uitvoering

Zicht op Evenwicht is ontwikkeld om te worden uitgevoerd door thuiszorgorganisaties. Inmiddels is de training gevolgd door cursusbegeleiders vanuit verschillende vakgebieden, zoals GGZ-instellingen, welzijnsinstellingen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Aantal uren voor uitvoering

Training uren (excl. reistijd)              8 uur per trainer (eenmalig)
Uren werving van deelnemers         Afhankelijk van organisatie
Uren uitvoering: groep                      9 lessen x 2,5 uur = 22,5 uur (per groep cursisten)
Uren uitvoering: individueel            8 contacten = 6,25 uur (per cursist)

Groepscursus: tips voor werving

De werving van ouderen voor deelname aan groepscursussen wordt in het algemeen lastig gevonden. Ook voor de groepscursus Zicht op Evenwicht geldt dat uitvoerders de werving soms als moeizaam ervaren. De oudere doelgroep is soms lastig te bereiken en te motiveren tot deelname aan een cursus buitenshuis.

Ervaringen van uitvoerders hebben tips opgeleverd die het bereik en de werving van ouderen verbeteren.

Aanbieders kiezen er gewoonlijk voor om de doelgroep direct te benaderen via de lokale media, zoals parochiebladen en huis-aan-huisbladen. Maar de ervaring leert dat dit meestal geen bijzonder succesvolle manier is om ouderen te werven voor de groepscursus. Dat komt omdat de ouderen de cursus (nog) niet kennen, maar belangrijker is dat ouderen die activiteiten vermijden juist minder snel geneigd zijn om zelf het initiatief te nemen om de cursus te willen volgen. Een persoonlijke benadering, waarbij de cursus geïntroduceerd wordt op plaatsen waar ouderen toch al komen, werkt veel beter. Op die plaatsen kunnen ouderen en de cursusbegeleider elkaar al eens ontmoeten.

Samenwerkingsverbanden met andere organisaties bevorderen de werving. U kunt afspraken maken over doorverwijzingen, maar ook samen de groepscursus aanbieden en gebruik maken van elkaars accommodatie. Sommige aanbieders geven voorlichting over valpreventie en Zicht op Evenwicht tijdens (thema)bijeenkomsten van andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld tijdens koffieochtenden die door welzijnsorganisaties worden georganiseerd.

Mogelijke samenwerkingspartners zijn: thuiszorgorganisaties, welzijnsinstellingen voor ouderen, ouderenbonden, val(poli)klinieken, fysio- en andere bewegingstherapeuten, GGD, ziekenhuizen, huisartsen en het wijkteam.

Valklinieken zien regelmatig patiënten die baat zouden hebben bij de cursus Zicht op Evenwicht. Zij zijn vaak bereid om door te verwijzen naar de cursus, maar weten niet altijd waar deze wordt aangeboden. Wij raden u aan contact te zoeken met de valkliniek bij u in de buurt en hen te laten weten dat u Zicht op Evenwicht gaat uitvoeren.

Folder
Er zijn folders ontwikkeld voor de cursus Zicht op Evenwicht, speciaal voor ouderen die mogelijk bang zijn om te vallen. Door deze folders te gebruiken kunt u als aanbieder makkelijk aan ouderen uitleggen wat valangst is en wat de cursus Zicht op Evenwicht te bieden heeft. Met een inlegvel of een sticker kunt u informatie over de plaats en de tijd van de cursus toevoegen.

DVD - film Zicht op Evenwicht
De DVD 'voor wie onbezorgd actief wil zijn' is een makkelijke manier om met ouderen in gesprek te komen over vallen en valangst. Daarnaast kunt u de DVD gebruiken om bij mogelijke verwijzers aandacht voor het onderwerp en de cursus te krijgen.

Bij de rubriek Materialen kunt u de folder downloaden en de DVD bestellen.

De meeste ouderen vinden het prettig als ze bekend zijn met de cursuslocatie van de groepscursus. Aanbevolen wordt om u voor de werving op één of twee wijken te richten en te kiezen voor een centraal gelegen cursuslocatie. Zo is de locatie voor iedereen makkelijk bereikbaar.

Trainingsagenda

De Train-de-Trainer Zicht op Evenwicht wordt gegeven door het Trimbos-instituut. Word ook cursusbegeleider:

Bekijk trainingsdata

Parelproject Eigenaren
Download de folder

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.