• Zoeken

Onderzoek in Nederland

De cursus Zicht op Evenwicht is oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten onder de naam 'A Matter of Balance'. Door de Universiteit Maastricht is de cursus naar Nederland gehaald, onder de naam 'Beter in Balans'. Later is de naam veranderd in Zicht op Evenwicht. De groepscursus heeft vervolgens een individuele variant gekregen, onderzocht onder de naam 'Thuis in Balans'.

Zicht op Evenwicht is nu de naam van beide cursussen. Zowel de groeps- als de individuele cursus heeft veelbelovende effecten op onder andere de angst om te vallen. Dat blijkt ook uit Nederlandse studies.

GROEPSCURSUS
De eerste studie was een effectonderzoek (een zogenaamde ‘randomized controlled trial' oftewel RCT), uitgevoerd in 2002 t/m 2006. Dit onderzoek van de Universiteit Maastricht resulteerde in een academisch proefschrift (2007). Onderwerp van onderzoek waren de effecten en de uitvoerbaarheid van de cursus Zicht op Evenwicht. Aan dit onderzoek deden 540 ouderen mee. De cursus bleek overtuigend positieve effecten op 'vallen' en 'valangst' te hebben. Ouderen die de cursus Zicht op Evenwicht volgden:

 • waren minder bang om te vallen,
 • vermeden minder activiteiten en werden actiever in het dagelijks leven,
 • dachten positiever over vallen (verbeterde valgerelateerde eigen-effectiviteit),
 • ervoeren dat zij meer controle over vallen hadden.

Als ouderen minder bang zijn om te vallen, dan vallen zij ook daadwerkelijk minder vaak, zo blijkt ook uit verschillende buitenlandse onderzoeken. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat ouderen die de cursus volgden over het algemeen minder bang waren, minder depressieve klachten hadden, meer sociale steun ondervonden en minder valincidenten rapporteerden.

Veel resultaten waren al zichtbaar direct na afloop van de cursus. Positief is dat ook 6 en 12 maanden na afloop van de cursus ouderen nog steeds minder bang waren om te vallen en controle ervoeren over vallen.

De tweede studie was een implementatiestudie met voor- nameting bij deelnemende ouderen, uitgevoerd in 2009 t/m voorjaar 2011. Omdat de cursus positieve effecten liet zien, is hij landelijk geïmplementeerd via thuiszorgorganisaties. Deze implementatie is geëvalueerd, op proces en effect. De effecten bij 125 ouderen die Zicht op Evenwicht volgden waren:

 • minder bezorgdheid om te vallen
 • minder gerelateerd vermijdingsgedrag,
 • minder valincidenten,
 • minder gevoelens van angst en symptomen van depressie.

INDIVIDUELE CURSUS
De Universiteit Maastricht heeft de individuele variant van Zicht op Evenwicht ontwikkeld en onderzocht.
Deze effectstudie (randomized controled trial) is uitgevoerd in 2009 t/m 2012, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en resulteerde in een academisch proefschrift (2016). Onderwerp van onderzoek waren de effecten en de uitvoerbaarheid van de individuele cursus Zicht op Evenwicht. Aan dit onderzoek deden 389 ouderen mee. Ook de individuele cursus bleek overtuigend positieve effecten te hebben. Ouderen:

 • waren minder bang om te vallen,
 • vermeden minder activiteiten en werden actiever in het dagelijks leven,
 • ervoeren minder beperkingen in het dagelijks leven en dachten positiever over vallen (verbeterde valgerelateerde eigen-effectiviteit),
 • ervoeren dat zij meer controle over vallen hadden en rapporteerden minder val-incidenten.

 

Trainingsagenda

De Train-de-Trainer Zicht op Evenwicht wordt gegeven door het Trimbos-instituut. Word ook cursusbegeleider:

Bekijk trainingsdata

Parelproject Eigenaren
Download de folder

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.